klik hier voor de locaties van onze uitgiftepunten.

 

 Ondersteun onze missie

“Het voorkomen van voedselverspilling door wekelijkse voedselpakket ondersteuning  aan de allerarmsten in onze samenleving”

Wekelijks worden ca 600 huishoudens ondersteund met een voedselpakket in Zuid Limburg door Voedselbank Limburg-Zuid, een vrijwilligersorganisatie. De druk op meer voedselpakketten is de laatste jaren flink toegenomen. Op dit moment staan  bij ons meer dan 200 huishoudens op een wachtlijst voor een voedselpakket. De onkosten voor elke voedselpakket bedraagt ca 4 Euro

Word donateur van de Voedselbank Limburg-Zuid

Help ons helpen. Geef geld aan de Stichting Voedselbank Limburg-Zuid zodat wij onze onkosten kunnen betalen en meer kunnen doen. Met een bijdrage vanaf 5 euro per maand bent u al donateur.

     

Armoede in Nederland sterk toegenomen

 

De belangrijkste conclusie is dat de armoede in 2011 fors is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals bij eenoudergezinnen, bijstandsontvangers,niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. Ramingen wijzen erop dat in 2012 en 2013 sprake zal zijn van een verdere toename.

Dit is terug te vinden in het Armoedesignalement, waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest actuele gegevens presenteren over armoede in Nederland. Lees meer

Doel: 20% minder voedselverspilling in 2015.

Jaarlijks gooien consumenten ruim 50 kilo eetbaar voedsel per persoon in de afvalbak. Dit is in totaal 2,4 miljard Euro Producenten , tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo’n 2 miljard Euro aan voedsel. Dit is niet alleen zonde van het geld, maar ook van het milieu.

De Rijksoverheid wil dat de voedselverspilling in 2015 met 20% is afgenomen. Daarbij richt de overheid zich op bewustwording, ketensamenwerking en innovatie in de hele voedselketen, van product tot consument. Lees meer